กำจัดปลวกปลอดภัยด้วยน้ำส้มควันไม้

bug

Juice photo

กำจัดปลวกปลอดภัยด้วยน้ำส้มควันไม้

“ปลวก” เป็นศัตรูตัวร้ายของบ้านทุกหลัง การกำจัดปลวกให้สิ้นซากจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องทำ วิธีการกำจัดปลวกมีมากมายหลายวิธี แต่การกำจัดปลวกด้วยวิธีการไหนที่จะได้ผลดีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในบ้าน

น้ำส้มควันไม้กำจัดปลวก

รู้จักน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำจากการเผาถ่าน น้ำส้มควันไม้ประกอบไปด้วยกรดอะซิติกซึ่งมีสีน้ำตาลแดง ก่อนการนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ ต้องใส่ภาชนะทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน

ข้อควรระวังการใช้น้ำส้มควันไม้

  1. ก่อนใช้ควรพักทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  2. ต้องผสมน้ำให้เกิดความเจือจางก่อนเสมอ เพราะน้ำส้มควันไม้มีความเข้มข้นสูง
  3. น้ำส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ระวังอย่าให้เข้าตา

อัตราส่วนของน้ำส้มควันไม้ต่อการกำจัดปลวก

–      ผสมน้ำส้มควันไม้ด้วยอัตราส่วนต่อน้ำ 20 เท่า

ขั้นตอนการกำจัดปลวกด้วยน้ำส้มควันไม้

          วิธีที่ 1 กรณีพบตัวปลวกหรือรังปลวก

ให้นำน้ำส้มควันไม้ที่เจือจางน้ำแล้วใส่ในกระบอกฉีด ฉีดลงไปบริเวณที่มีปลวกอยู่ หรือหากต้องการกำจัดทั้งรังให้นำน้ำส้มควันไม้เทราดลงไปบริเวณรัง ทำซ้ำโดยทิ้งระยะห่าง 3 วัน จนไม่พบตัวปลวก

วิธีที่ 2 กรณีไม่พบตัวปลวกหรือรังปลวก

ให้นำน้ำส้มควันไม้ที่เจือจางน้ำแล้วเทราดลงไปบริเวณโคนเสาบ้านหรือบริเวณที่บ้านเชื่อมต่อกับดิน ทำซ้ำโดยทิ้งระยะห่าง 3 วัน จนไม่พบตัวปลวก

การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดปลวกเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกและประหยัด นอกจากน้ำส้มควันไม้จะมีประโยชน์ในการกำจัดปลวกแล้ว ยังมีประโยชน์อีกมากมายถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาและนำไปใช้…