“ไส้เดือนฝอย” สิ่งมีชีวิตกำจัดปลวก

bug

worm photo

“ไส้เดือนฝอย” สิ่งมีชีวิตกำจัดปลวก

          “ปลวก” เป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนมาตั้งแต่อดีต แม้แต่ในปัจจุบันปลวกก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกบ้านเช่นเดิมโดยเฉพาะบ้านไม้

เมื่อบ้านไหนตรวจพบว่ามีปลวก ต้องรีบกำจัดอย่างเร่งด่วน เพราะปลวกจะกัด กินและแทะสิ่งต่าง ๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านทุกอย่าง ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างบ้านจนกลายเป็นปัญหาที่ยากเกินกว่าจะแก้ไข

กำจัดปลวกด้วย “ไส้เดือนฝอย”

การกำจัดปลวกมีหลายวิธีและหลายรูปแบบ แต่การกำจัดปลวกวิธีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้าน คือ การกำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอย

รู้จักไส้เดือนฝอย

 

ไส้เดือนฝอย เป็นสายพันธุ์ที่คนไทยสามารถแยกได้อยู่ในสกุล Steinernema มีคุณสมบัติต้านทานความร้อนสูงถึง 35 องศาเซลเซียส มีศักยภาพสูงในการกำจัดและทำลายปลวก มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อมทุกชนิด รวมทั้งราคาถูกและเพาะเลี้ยงเองได้ง่าย

 

ขั้นตอนการกำจัดปลวกด้วยไส้เดือนฝอย

วิธีที่ 1 กรณีพบตัวปลวกหรือรังปลวก

ให้นำไส้เดือนฝอยใส่ในกระบอกฉีด ฉีดลงไปบริเวณที่มีปลวกอยู่ หรือหากต้องการกำจัดทั้งรังให้นำไส้เดือนเทราดลงไปบริเวณรัง ทำซ้ำโดยทิ้งระยะห่าง 3-5 วัน จนไม่พบตัวปลวก

วิธีที่ 2 กรณีไม่พบตัวปลวกหรือรังปลวก

ให้ขุดหลุมขนาดกว้าง 30 – 40 เซนติเมตร ความลึกอยู่ที่ 20 – 30 เซนติเมตร นำไส้เดือนฝอยผสมกับอาหารล่อปลวก อย่างเช่น เศษกระดาษ ไม้ขี้เลื่อย หรือไม้ขี้เลื่อยยางพารา นำไปโรยไว้ในหลุมที่ขุดไว้ ปิดปากหลุม ตรวจทุก 3 – 5 วัน และโรยไส้เดือนฝอยซ้ำ จนไม่พบตัวปลวก

เพียงเท่านี้ปลวกที่เคยกวนใจและคอยทำลายบ้านเราก็ถูกกำจัดอย่างสิ้นซาก เราสามารถใช้ไส้เดือนฝอยได้มากเท่าที่ต้องการ เพราะไส้เดือนฝอยไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกายของเรา…